ГРИКОМ Инженеринг ООД е компания специализирана в проектиране, изграждане и интеграция на системи за сигурност и безопасност.

ГРИКОМ Инженеринг е част от ГРИКОМ ХОЛДИНГ и основна част от структурата на холдинга, обединена от философията за всеобхватно обслужване в сферата на специалните сградни инсталации, прилагано от специализирани специалисти.
ГРИКОМ Инженеринг предлага пълен инженеринг на следните системи:

1. Системи в сферата на пожарната безопасност

- Пожароизвестителни системи;
- Пожарогасителни системи;
- Пожароустойчиви врати;

2. Системи за сигурност и електронна охрана

- Системи против проникване (сот);
- CCTV;
- Системи за контрол на достъпа;
- Системи за периферна охрана на обекти, вкл. влакнесто-оптични.

3. Интегрирани интелигентни системи за сигурност

Цялостно и всеобхватно управление и контрол на всички елементи за защита на материални ценности и човешки живот – пожароизвестяване, пожарогасене, CCTV, сот и контрол на достъп.

4. Други системи и слаботокови инсталации

- озвучаване и оповестяване;
- локална сателитна и кабелна телевизия;
- контрол на работното време;
- структурни кабелни мрежи;
- телефонни системи;
- сградни часовникови системи;
- системи против кражба за търговски обекти.

Регистрирана в България
Сфера на дейност: Услуги
ГРИКОМ ИНЖЕНЕРИНГ, ОФИС, последно обновил този профил на 2017-01-31
България, София - град, Кирил и Методий 186, пощенски код 1303
И на други 2 места в: София - град, Пловдив
http://www.gricomeng.com/main.php http://www.gricom.bg http://www.gricomeng.com/activities.php?aid=4 http://yellowpages.bg/bg/members/gricom-engeneering/